PAPILIO - Internal Reporting System

nowoczesny wielomodułowy system informatyczny

zaprojektowany dla Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii

w pełni oparty na technologiach internetowych

przyjazny interface i niskie koszty utrzymania

wsparcie dla wielu procesów w firmie oraz redukcja kosztów

konta dostępowe dla wszystkich pracowników firmy

automatyczne przypomnienia na adres e-mail

możliwość rozbudowy systemu i zmian na życzenie Klienta

pełne wsparcie profesjonalnego zespołu programistów

1

Wydatki i delegacje służbowe

automatyzacja raportowania wydatków poniesionych przez pracowników na cele służbowe

rozliczanie podróży służbowych

obliczanie diety i ryczałtu za nocleg

ewidencja przebiegu pojazdu

wykaz wydatków na telefon prywatny

raporty generowane do plików PDF i zestawienia zbiorcze

obsługa exportu raportów do systemu SAP

2

Zakupy

automatyzacja procesu ewidencji planowanych zakupów

rozbudowany system autoryzacji kosztów

wbudowana obsługa podatku VAT

wbudowana obsługa magazynu dla stałych produktów

ewidencjonowanie wydatków umownych i długoterminowych

obsługa wielu walut i automatycznie aktualizowana baza kursów

ewidencjonowanie faktur zakupowych

3

Urlopy

automatyzacja procesu ewidencji urlopów

obliczanie należnego wymiaru urlopu na podstawie zatrudnienia

obsługa urlopów wypoczynkowych oraz na żądanie

obsługa urlopów okolicznościowych, opiekuńczych, bezpłatnych

możliwość kontroli przez przełożonych urlopów swoich podwładnych

rozbudowane zestawienia podsumowujące

4

Karta obiegowa

wsparcie dla procesu zatrudniania i zwalniania pracowników

kontrola czynności do wykonania w związku z końcem zatrudnienia

prowadzenie pełnej ewidencji przydzielanych narzędzi

automatyczne rozsyłanie przypomnień i powiadomień

możliwość wygenerowania do PDF tzw. "obiegówki"

5

Serwisy

automatyzacja obsługi serwisowej lokali (np. sklepów)

maksymalne przyspieszenie usuwania awarii, usterek

ocena jakości napraw oraz rzetelności firm serwisujących

wbudowana obsługa magazynu dla akcesoriów zapasowych (np. żarówki)

rozbudowane zestawienia i raporty podsumowujące

6

Polityki firmy

elektroniczne zarządzanie dokumentacją i jej dystrybucją w firmie

łatwy dostęp do dedykowanych polityk firmy przez pracowników

podział dokumentacji wg działów

precyzowanie targetu publikacji dokumentów wg stanowisk

możliwość załączania plików PDF, Word lub Excel w formie do pobrania

7

Obieg dokumentów

elektroniczna archiwizacja rachunków, faktur i innych dokumentów

możliwość przesyłania skanów na dedykowane skrzynki e-mail

automatyczne pobieranie skanów z poczty e-mail

powiadomienia o załadowaniu nowych dokumentów do archiwizacji

możliwość załączania skanów plików w PDF lub JPG

8

PAPILIO - Internal Reporting System


Jest systemem zaawansowanego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Automatyzuje procesy finansowo - administracyjne, poprawia kontrolę, redukując tym samym koszty firmy. Stanowi również uzupełnienie dla takich gigantów jak np. SAP. System ten doskonale sprawdzi się w przedsiębiorstwach charakteryzujących się rozbudowaną dystrybucją czy produkcją, zatrudniających znaczną ilość pracowników w wielu spółkach i lokalizacjach. Został zaprojektowany i dostosowany do pracy w następujących krajach: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry oraz Rumunia. Może działać do wyboru w języku lokalnym dla danego kraju lub angielskim.

System PAPILIO ma strukturę modułową z integralnym silnikiem i bazą danych. Z powodzeniem może działać w środowiskach rozproszonych, a do pracy z nim wymagany jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z przeglądarką i dostępem do Internetu. Struktura budowy, jak również ogromna popularność technologii, w jakich został utworzony - szczególnie przedkładają się na jego skalowalność, elastyczność i niskie koszty utrzymania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszego flagowego produktu - kliknij tutaj.Copyright © PAPILIO-SYSTEMS 2012-2022